Top

Garantie

Garantietermijn
Baldisport garandeert binnen de garantietermijn dat het product vrij is van materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik, indien installatie- en onderhoudsvoorschriften zijn gevolgd, en normale opslag (met opslag wordt bedoeld de toestand waarbij het product niet wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is).
                                                                                                                                            
De garantietermijn gaat in op de datum van aankoop in de winkel door de oorspronkelijke eindgebruik-koper. Voor verschillende producten en onderdelen van producten gelden afwijkende garantietermijnen. 

Uitsluitingen
Deze garantie geldt niet voor:
(a) slijtage, corrosie, verkleuring en veroudering ten gevolge van normaal gebruik en normale opslag;
(b) schade ten gevolge van verkeerd en/of onoordeelkundig onderhoud;
(c) schade die wordt veroorzaakt aan het product door externe oorzaken zoals brand, water (damp, vloeistof, ijs), verkeerde toepassing, vallen, verwaarlozing, verkeerd gebruik (waaronder mede begrepen het gebruik in strijd met de door Baldisport gegeven instructies) of misbruik;
(d) op verbruiksartikelen en vervangbare onderdelen waaronder accu's en batterijen.
Aan:
Mark Rotter

Van:
@
Retouren:
Ik deel hierbij mede dat ik onze overeenkomst herroep betreffende de volgende producten/diensten:
Feedback:
Help onze diensten te verbeteren door een reden te geven, dit is niet verplicht.